ΕΓΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Τακτικά Μέλη της ΕΕΒΜΒ Δωρεάν
  • Αρωγά Μέλη της ΕΕΒΜΒ Δωρεάν

Η δωρεάν παρακολούθηση αφορά τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2020. Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να εξοφλήσετε τη συνδρομή μέλους για το 2020, η οποία ανέρχεται σε 40€ για τα τακτικά μέλη και 20€ για τα αρωγά.

  • Μη μέλη της ΕΕΒΜΒ 50€
  • Φοιτητές 25€

Το κόστος αφορά προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Με την εγγραφή σας θα έχετε το δικαίωμα παρακολούθησης όλων των Συνεδρίων.