ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σουφλίου 11, Αθήνα 115 27
Τ: 210.6503565
Ε: eebmb.info@gmail.com
W: www.eebmb.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δ. Κλέτσας
Αντιπρόεδρος: Δ. Σγούρας
Γεν. Γραμματέας: Α. Θεοχάρης
Ταμίας: Β. Κωστούρου
Μέλη: Ν. Καραμάνος, Γ. Μόσιαλος, Α. Μουστάκας