Σύνδεση με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Το συνέδριο θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της Ψηφιακής μας πλατφόρμας. Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τη σύνδεση σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαδικτυακού Συνεδριου ΕΕΒΜΒ 2021. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας, έχετε ήδη λάβει στο email σας τους απαραίτητους κωδικούς για την είσοδο και πλοήγηση σας στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε λάβει την σχετική ενημέρωση, καλέστε στο +30 210 3634 944 ή στείλτε email στο info@era.gr.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Για τη σύνδεση σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το email και το PIN, που σας έχει σταλεί από την ομάδα μας.

Σύνδεση με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα

Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τις οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας:

Βασικές Οδηγίες Χρήσης & Πλοήγησης στην πλατφόρμα

Οδηγίες Χρήσης για επικοινωνία με άλλους Συνέδρους


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Συνεδρίου, σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε επιτραπέζιο υπολογιστή ή laptop και έναν από τους ακόλουθους browsers:

Η ομάδα μας παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Η ομάδα της ERA Ltd