ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

To Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στο Διαδικτυακό Συνέδριο. H υποβολή θα γίνεται κυλιόμενα για κάθε θεματική ενότητα και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται έγκαιρα για την έναρξη της Online υποβολής της επόμενης συνεδρίας.

Επιλεγμένες εργασίες θα παρουσιαστούν ζωντανά, ενώ οι υπόλοιπες θα παρουσιαστούν ως e-posters.

Υποβολή εργασιών για τη θεματική ενότητα

“Developmental mechanisms in health and disease”
Προθεσμία υποβολής έως τις 7 Ιουνίου 2021