Title Image

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Νέα προθεσμία: Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή του 71ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, το αργότερο έως τις 7 Νοεμβρίου 2021.

Οι εργασίες που θα επιλεγούν θα παρουσιασθούν ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters) ή ως προφορικές παρουσιάσεις (σύντομες ομιλίες). Η τελική επιλογή του τρόπου παρουσίασης και θεματικής ενότητας θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.

Όσοι νέοι επιστήμονες επιθυμούν να παρουσιάσουν την εργασία τους και στο 8ο Forum Νέων Επιστημόνων της ΕΕΒΜΒ, θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την υποβολή της περίληψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η περίληψη που θα συμπεριληφθεί στην Ημερίδα θα είναι η ίδια με αυτή που υποβάλλεται στο Συνέδριο. Επισημαίνεται ότι για την παρουσίαση εργασίας και στο Forum δεν απαιτείται επιπλέον κόστος συμμετοχής.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της εργασίας είναι ένας εκ των συγγραφέων να είναι μέλος της ΕΕΒΜΒ.
 • Μπορείτε να εγγραφείτε ως αρωγό ή τακτικό μέλος στην ΕΕΒΜΒ στέλνοντας ένα email στον γραμματέα της ΕΕΒΜΒ, κ. Α. Θεοχάρη (atheoch@upatras.gr) με το βιογραφικό σας και 2 ονόματα τακτικών μελών που σας προτείνουν.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Προφορικές ανακοινώσεις
Η διάρκεια των ανακοινώσεων θα ανακοινωθεί βάσει του προγράμματος.

e-Posters
Τα e-posters θα είναι διαθέσιμα τόσο στο συνεδριακό χώρο σε Plasma οθόνες, όσο και στην πλατφόρμα του Live streaming. Τα αρχεία βίντεο(mp4). θα πρέπει να αποσταλούν στη γραμματεία του Συνεδρίου έως 17 Νοεμβρίου 2021. Οδηγίες για την προετοιμασία του αρχείου θα σταλούν με την επιστολή έγκρισης των εργασιών.

Υποτροφίες μετακίνησης
Νέοι/ες επιστήμονες που θα υποβάλλουν εργασία και είναι αρωγά μέλη της ΕΕΒΜΒ και επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις υποτροφίες μετακίνησης στο Συνέδριο θα πρέπει να αποστείλουν το αίτημά τους έως 21η Νοεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Οδηγίες & τρόπος υποβολής περιλήψεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ

 • Συμπληρώστε πιστά τα στοιχεία στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής στα ελληνικά, εκτός από τον ΤΙΤΛΟ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα είναι στα αγγλικά.
 • Ελέγξτε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσετε, διότι θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αλληλογραφία μας η οποία θα γίνεται με e-mail.
 • Η ενημέρωση για την έγκριση της εργασίας σας θα σας αποσταλεί με e-mail στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων που σας ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα θα πρέπει να επισυνάψετε ένα αρχείο Word με όλα τα στοιχεία της Περίληψης (Τίτλος, συγγραφείς, διεύθυνση, κείμενο) γραμμένα όλα στα Αγγλικά.
 • Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.
 • Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς υποβολής θα λάβετε αυτόματη ειδοποίηση στο email σας. Στην περίπτωση που δεν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία.
 • Λόγω των προστατευτικών φίλτρων που ενδέχεται να παρεμβληθούν στη λήψη μηνυμάτων και είναι συχνά αυστηρά στα πανεπιστήμια, παρακαλούμε όπως ελέγχετε περιοδικά το φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (SPAM/JUNK folder) του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Τίτλος | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 14, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση κειμένου. Να είναι κατά το δυνατόν σύντομος (όχι περισσότερες από τρεις γραμμές).

Συγγραφείς | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11, πεζά έντονα (bold) γράμματα, πλήρης στοίχιση κειμένου. Όλα τα ονόματα να αναγραφούν στην ονομαστική με Γράμματα Τίτλου, πρώτα το όνομα μετά το επίθετο. Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο, και να σημειώνεται προαιρετικά αστερίσκος στο όνομα του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Τα ονόματα να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. π.χ. Maria Papadopulou1, Asterios Papadopoulos*.

Όνομα και Διεύθυνση ιδρύματος | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 9, Πεζά πλάγια (italic) γράμματα, πλήρης στοίχιση κειμένου. Να προηγείται το όνομα του Ιδρύματος και να ακολουθεί το τοπωνύμιο, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο του Ιδρύματος (π.χ. Research Center, Thessaloniki, Greece). Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει να προηγείται ο εκθέτης και η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα π.χ.

Μaria Papadopoulou1, Αsterios Papadopoulos2*

1 Institution Name, City, Country
2 Research Center, Thessaloniki, Greece

Κύριο κείμενο της περίληψης | Γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 10 pt, μονό διάστημα και μονό διάστιχο, μηδενικό διάστημα πριν και μετά την παράγραφο, πλήρη στοίχιση και να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Προαιρετικά | Βιβλιογραφία, ευχαριστίες ή υποσημείωση | Γραμματοσειρά Arial, αριστερή στοίχιση με πεζά πλάγια (italic) γράμματα μέγεθος 9.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή αλλαγές παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο info@era.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΕΣ

 • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Περιλήψεων: 3 Νοεμβρίου 2021 (δεν θα δοθεί παράταση).
 • Ενημέρωση Αποδοχής Περιλήψεων: 10 Νοεμβρίου 2021
 • Αποστολή αρχείων e-posters: 17 Nοεμβρίου 2021