ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

To Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στο Διαδικτυακό Συνέδριο. H υποβολή θα γίνεται κυλιόμενα για κάθε θεματική ενότητα και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται έγκαιρα για την έναρξη της Online υποβολής της επόμενης συνεδρίας.

Επιλεγμένες εργασίες θα παρουσιαστούν ζωντανά, ενώ οι υπόλοιπες θα παρουσιαστούν ως e-posters.

Υποβολή εργασιών για τις Συνεδρίες

“Mechanisms of ageing”
Προθεσμία υποβολής έως τις 31 Μαρτίου 2021


“Regulation of gene expression and disease mechanisms”
Προθεσμία υποβολής έως τις 5 Απριλίου 2021


Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσίαση της εργασίας είναι η έγκαιρη εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.