ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

To Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους στο Διαδικτυακό Συνέδριο. H υποβολή θα γίνεται κυλιόμενα για κάθε θεματική ενότητα και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται έγκαιρα για την έναρξη της Online υποβολής της επόμενης συνεδρίας.

Επιλεγμένες εργασίες θα παρουσιαστούν ζωντανά, ενώ οι υπόλοιπες θα παρουσιαστούν ως e-posters.

Υποβολή εργασίας για τη Συνεδρία “Molecular communication in cells, tissues and organs”

Προθεσμία υποβολής έως 28 Δεκεμβρίου 2020